Współpraca

Wśród partnerów naszej naukowej i komercyjnej działalności znajdują się:

  • BioScientia s.c.
  • Centrum Onkologii - Instut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  • Wojskowy Instutut Medyczny
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki

Przedstawiciele grupy usług firmy Transition Technologies S.A. są młodymi ambitnymi  osobami, którzy z entuzjazmem i bez oporów pokonują niejednokrotnie trudne zagadnienia tematyczne. Dysponują odpowiednimi narzędziami i starannie analizują  postawione przed nimi zadania.dr n. med. Barbara Lisowska-Myjak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Transition Technologies sprostało wysokim wymaganiom zlecenia w ekspresowym tempie. Przygotowane analizy bioinformatyczne w przystępny sposób dostarczyły nam informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących dalszych badań, a zaprojektowane rozwiązania są obecnie wdrażane w laboratorium. Świetny kontakt z bioinformatykiem TT - Piotrem Stępniakiem podczas całego trwania projektu umożliwił nam zadawanie pytań na bazie nowych informacji i dzięki temu końcowe analizy odpowiadały dokładnie naszym potrzebomdr Mirosława Skupińska, BioScientia s.c.

Rekomendacje

rekomendacje Centrum Onkologii