Projekt EPIMARKER (NCBiR, Strategmed III)

W najbliższych tygodniach, Transition Technologies, we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka, rozpoczyna prace w ramach projektu EPIMARKER - Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki u dzieci. EPIMARKER jest pierwszym projektem prowadzonym u ludzi, w którym badane będą w sposób prospektywny kliniczne, elektroencefalograficzne i molekularne biomarkery w celu stworzenia zintegrowanego i przydatnego w praktyce narzędzia do rozpoznawania i leczenia padaczki u dzieci. Projekt EPIMARKER współfinansowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED III. W projekcie EPIMARKER, oprócz TT, uczestniczą także:

  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  • Centra Genetyki Klinicznej GENESIS