Wdrożenie w Centrum Onkologii Instytut

W listopadzie 2015 roku Transition Technologies zakończyło wdrożenie hurtowni danych medycznych w Centrum Onkologii Instytut w Warszawie w ramach umowy podwykonawczej zawartej z głównym wykonawcą projektu Onko.sys, firmą S&T Services Polska. 

Oprócz prac związanych z budową hurtowni danych medycznych wdrożony został moduł MedStream Designer (MSD) w wersji 3.0 będący wsparciem dla lekarzy przy wyszukiwaniu kohort pacjentów spełniających zadane kryteria. Obsługiwana przez MSD baza historii leczenia pacjentów zawiera dane z blisko 20 lat. Narzędzie MSD stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy szukających m.in. wzorców leczenia, porównujących skuteczność danej terapii czy wyszukujących określonych fraz w notatkach lekarskich czy  np. w wynikach opisowych których ilość liczona jest w milionach,  a które bez takich narzędzi jak MSD nie byłyby możliwe do przeanalizowania.