Współpraca z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym i Wielkopolskim Centrum Onkologii

Nawiązana współpraca z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym i Wielkopolskim Centrum Onkologii zaowocowała wspólna publikacją zatytułowaną “Computational characterization of cancer molecular profiles derived using next generation sequencing”.

Członkowie naszego zespołu - Monika Markowska i Piotr Stępniak uczestniczyli w powstawaniu niniejszej pracy. Artykuł dostępny jest pod tym linkiem: http://www.termedia.pl/Review-Computational-characterisation-of-cancer-molecular-profiles-derived-using-next-generation-sequencing,77,24048,1,0.html