Kolejna publikacja eksperów TT w dziedzinie onkologii

Nasi eksperci w wyniku współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, zostali współautorami publikacji pt. „Predicting early brain metastases based on clinicopathological factors and gene expression analysis in advanced HER2-positive breast cancer patients” w czasopiśmie Journal of Neuro-Oncology.

Publikacja jest owocem wielu lat badań pacjentek chorych na raka piersi z przerzutami do mózgu. Konrad Wojdan i Piotr Stępniak wykonali analizy danych oraz testowali modele predykcyjne oparte o parametry proponowane przez badaczy. Publikację można znaleźć pod adresem: http://link.springer.com/article/10.1007/s11060-014-1704-y