Bezpieczeństwo informatyczne w szpitalu XXI wieku

W październiku 2014 roku uczestniczyliśmy w konferencji odbywającej się w szpitalu MSW w Warszawie, zatytułowanej „Bezpieczeństwo informatyczne w szpitalu XXI wieku”.Joanna Chodzyńska miała okazję wygłosić prezentację na temat „Medical Intelligence - jak można wykorzystać potencjał danych zawarty w bazie HIS”:

czyli jaka wiedza medyczna drzemie w zbiorach Big Data, jaka jest spójność i jakość danych zgromadzonych w systemach HIS, jak zarządzać jakością leczenia w kontekście wytycznych CMJ’u… i wreszcie jak do tego wykorzystać narzędzie MedStream Designer…