MedStream Designer

Uwalniamy wiedzę ukrytą w danych medycznych

MedStream Designer (MSD)

Innowacyjne narzędzie dedykowane do analiz danych medycznych z systemów szpitalnych HIS

MedStream Designer

Przeszukuj miliony rekordów pacjentów przy pomocy kilku kliknięć
Wykorzystuj zaawansowane algorytmy ukryte pod wygodnym i nowoczesnym interfejsem.
Bez ograniczeń wyszukuj, monitoruj i analizuj wszystkie dane dotyczące leczenia zawarte w elektronicznych rekordach pacjentów.

Co nas wyróżnia

MedStream Designer

Intuicyjne GUI typu Drag&Drop umożliwiające dostęp do danych niezależnie od znajomości technik bazodanowych.
Predefiniowane słowniki wartości do wyszukiwania zgodne m.in. z kodowaniem ICD10, ICD9, ICD-O3.
Analiza danych polegająca na wyszukiwaniu wzorców leczenia lub podobnego przebiegu choroby.

MedStream Designer

Dynamicznie tworzony (na podstawie akcji użytkownika) opis zapytania w języku naturalnym.
Zaawansowane przeszukiwanie danych tekstowych w oparciu wyszukiwanie pełnotekstowe.
Dedykowany mechanizm czyszczenia danych przed importem i gwarantujący ich spójność.

MedStream Designer

Moduł wizualizacji danych z wykorzystaniem szerokiej gamy wykresów, ułatwiających odkrywanie wzorców i trendów oraz analizy rozkładu cech.
Możliwość eksportu uzyskanych danych do pliku w formacie XSLX (Excel) lub CSV, umożliwiający ich dalszą, zaawansowaną analizę.

Tworzenie dowolnych wzorców wyszukiwania przy pomocy graficznego interfejsu

Cechą wyróżniającą MSD jest możliwość wyszukiwania pacjentów na podstawie przebiegów czasowych procesu leczenia (tzn. interesujące nas wydarzenia w procesie leczenia możemy między sobą nie tylko uporządkować w czasie, ale również określić odstępy pomiędzy nimi). Dodatkowo tworzenie takiego zapytania polega na przeciąganiu ikonek i wypełnianiu powiązanych z nim okienek, dlatego obsługa narzędzia nie wymaga specjalistycznych umiejętności informatycznych. Poniżej przedstawione jest przykładowy scenariusz i odpowiadające mu zapytanie zdefiniowane w MSD.

Pacjenci, posiadający diagnozę G00.2 „Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe”, u których następnie postawiona została diagnoza A40 - „Posocznica paciorkowcowa”. W okresie do dwóch dni po wystawieniu diagnozy A40, podany został lek A lub lek B.

MedStream Designer

Uwzględnienie relacji czasowych między zdarzeniami, stanowi innowacyjne podejście do wyszukiwania danych na podstawie elektronicznego rekordu pacjenta.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

MedStream Designer

Wyszukiwanie pełnotekstowe to technika przeszukiwania tekstu w celu znalezienia słów lub całych fraz niezależnie od ich formy gramatycznej (przypadku, osoby, liczby) lub rozdzielenia ich stop-słowami („z”, „od”, „ale”, „i”). Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów tej techniki w MSD pozwala na szybkie i wydajne przeszukiwanie tysięcy dokumentów tekstowych powiązanych z procesem leczenia pacjenta, których przeszukanie inną metodą w porównywalnym czasie byłoby niemożliwe. Co więcej dane te nie są tylko wyszukiwane, ale mogą służyć do identyfikacji grupy docelowej..

Odkryj korzyści

MSD zostało zaprojektowane dla lekarzy i zarządzających placówkami medycznymi tak,
aby mogli oni w pełni wykorzystać dane zawarte w EDM do swoich potrzeb.

Korzyści

Dla personelu medycznego i naukowego:

 • Poprawa jakości leczenia poprzez możliwość wyszukiwania najlepszych wzorców leczenia i przeprowadzania analiz porównawczych obejmujących pełen zakres danych z systemu szpitalnego HIS.
 • Wsparcie projektów badawczych i prac naukowych - MSD znacznie skraca czas analiz, ułatwiając prowadzenie badań retrospektywnych na dużych zbiorach danych.
 • Wzrost kompetencji - dzięki MSD lekarze mogą korzystać ze wzajemnego doświadczenia i wiedzy. Schematy postępowania, nietypowe przypadki, notatki lekarskie są teraz dostępne za pomocą kilku kliknięć dla każdego.
 • Jakość i spójność danych - dane przed eksportem z systemu HIS do narzędzia MSD są sprawdzane i oczyszczane, w celu zwiększenia jakości przeprowadzanych na nich analiz. Mechanizmy te pozwalają na zachowanie ciągłości nazewnictwa i pokazać ewentualne zmiany w systemie informatycznym szpitala na przestrzeni lat.
 • Pełne wykorzystanie danych tekstowych - MSD umożliwia tworzenie wzorców wyszukiwania na podstawie określonych fraz we wszystkich danych opisowych gromadzonych w systemie HIS.
 • Wsparcie badań klinicznych poprzez:
 • Wstępny skrining pacjentów - z MSD możemy szybko oszacować potencjał kandydatów do badań klinicznych.
 • Szybka i dokładna selekcja pacjentów - dzięki MSD możemy w prosty i szybki sposób zidentyfikować kohortę pacjentów spełniającą kryteria włączenia/wyłączenia.
 • Uniwersalne narzędzie dla badaczy - szybka detekcja zdarzeń niepożądanych, chronologiczne przedstawienie zdarzeń, wstępne statystyki i wizualizacja danych.
 • Wsparcie Programów Obserwacyjnych - proste w obsłudze narzędzie wspomagające proces raportowania i analizy danych na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej. MSD skraca również czas wyszukania i przygotowania danych do analizy.

Dla zarządzających placówką:

 • Możliwość monitorowania jakości leczenia - MSD umożliwia definiowanie i monitorowanie wskaźników jakości leczenia przy pomocy prostego interfejsu.
 • Zmniejszenie kosztu analiz dużych zbiorów danych - kompleksowe raporty dostępne w każdej chwili w ciągu kilku minut, tworzone przy pomocy jednego prostego w obsłudze narzędzia.
 • Zwiększenie możliwości wykorzystania systemu HIS - nie tylko jako archiwum danych i baza do raportowania okresowego, lecz również jako źródło informacji do określenia kosztów leczenia i ustalenia polityki szpitala.

Zaufali nam

Rozwiązanie MedStream Designer pozwoliło naszym lekarzom wykorzystać potencjał danych zawartych w systemie HIS. Z przekonaniem mogę polecić ten system innym placówkom medycznym. Marek Ziegman, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dzięki MSD możliwe jest proste i szybkie wyodrębnienie grup chorych, według np. rozpoznania, zastosowanej terapii czy innych informacji, również tych, które zawarte są w notatkach lekarskich. System MSD służy działalności naukowej, wspiera lekarzy oraz zarządzających Instytutem. Pomaga w bieżących analizach, w monitorowaniu m.in. wykonywanych badań, stawianych diagnoz i leków stosowanych w określonych grupach chorych, efektywności terapii dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, Kierownik Zakładu Immunologii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Obejrzyj film

Filmy prezentujące przykłady użycia aplikacji MSD