Bioinformatyka

Usługi

Bioinformatyka jest nową gałęzią usług w bogatej ofercie firmy Transition Technologies S.A. Poprzez efektywne połączenie wiedzy z zakresu informatyki i biologii nasi eksperci skutecznie wspomagają prace badawcze i rozwojowe w takich dziedzinach jak medycyna, biotechnologia, farmaceutyka, biologia molekularna, chemia i kosmetologia. Integracja danych z eksperymentów laboratoryjnych oraz z publicznie dostępnych baz danych w połączeniu z modelowaniem i komputerowymi symulacjami ułatwiają, przyspieszają i w nieoceniony sposób wzbogacają prowadzone badania, redukując przy tym koszty.

Zaawansowane metody wspomaganej komputerowo analizy danych znacząco pomagają przetworzyć i zinterpretować wyniki eksperymentów opartych na technikach wysokoprzepustowych, takich jak mikromacierze DNA czy sekwencjonowanie nowej generacji. Poniżej przedstawiono listę usług bioinformatycznych świadczonych przez firmę Transition Technologies S.A.

Proteomika

 • wsparcie badań spektrometrii mas
 • analiza, grupowanie i klasyfikacja wyników
 • identyfikacja i wizualizacja białek
 • analiza filogenetyczna rodzin białek
 • przewidywanie i modelowanie drugo- i trzeciorzędowej struktury białek
 • modelowanie interakcji białko-ligand i białko-białko
 • projektowanie racjonalnej mutagenezy enzymów
 • zwiększenie rozpuszczalności i tolerancji na czynniki fizyko-chemiczne
 • zmiany specyficzności i wydajności reakcji

Metabolomika

 • bioinformatyczne wsparcie analizy metabolomu
 • analiza szlaków metabolicznych

Genomika

 • analiza danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowymi metodami nowej generacji
 • analiza wyników eksperymentów mikromacierzowych
 • filtracja i normalizacja wyników
 • analiza stopnia zanieczyszczenia badanej próbki biologicznej
 • wielowymiarowa, nieliniowa klasyfikacja i grupowanie wyników eksperymentu
 • analiza filogenetyczna

Biologia systemów

 • integracja i organizacja wiedzy i wyników z wielu różnych eksperymentów i baz danych
 • rozpoznawanie wzorców i szlaków oddziaływań, modelowanie sieci zależności

Projektowanie leków

 • wirtualne badania przesiewowe
 • identyfikacja potencjalnych celów terapii
 • projektowanie inhibitorów w oparciu o strukturę białka – celu
 • poszukiwanie nowych związków aktywnych w oparciu o model farmakofora

IT w medycynie, Farmaceutyce, Biotechnologii i Biologii Molekularnej

 • wyszukiwanie i integracja danych z biologicznych, medycznych i chemicznych baz danych
 • analiza danych wielowymiarowych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów
 • integracja systemów informatycznych stosowanych w badaniach naukowych i diagnostyce
 • gotowe rozwiązania informatyczne
 • przetwarzania i analiza obrazów medycznych i biologicznych

Opis

Eksperci firmy Transition Technologies S.A. nie tylko umiejętnie wykorzystują dostępne narzędzia bioinformatyczne, ale są też autorami wielu publikacji naukowych dotyczących nowych algorytmów z zakresu matematycznej analizy danych, wnioskowania statystycznego i optymalizacji. Naszym atutem jest połączenie praktycznej wiedzy z zakresu nauk biologicznych oraz wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie automatyzacji z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych. Wysoki stopień jakości i innowacyjności naszych produktów oraz usług jest potwierdzony licznymi nagrodami i patentami. Jeśli interesują Państwa usługi bioinformatyczne, które nie znalazły się na powyższej liście, prosimy o kontakt. Nasi eksperci traktują każdą sprawę indywidualnie i wspólnie z Państwem szukają rozwiązań adekwatnych do potrzeb danego zagadnienia.

Do pobrania

Pobierz ofertę w formacie PDF

TT Bioinformatics services (PL)

TT Bioinformatics services (EN)