BIOINFORMATYKA

Bioinformatyka jest nową gałęzią usług w bogatej ofercie firmy Transition Technologies S.A.

Poprzez efektywne połączenie wiedzy z zakresu informatyki i biologii nasi eksperci skutecznie wspomagają prace badawcze i rozwojowe w takich dziedzinach jak medycyna, biotechnologia, farmaceutyka, biologia molekularna, chemia i kosmetologia. Integracja danych z eksperymentów laboratoryjnych oraz z publicznie dostępnych baz danych w połączeniu z modelowaniem i komputerowymi symulacjami ułatwiają, przyspieszają i w nieoceniony sposób wzbogacają prowadzone badania, redukując przy tym koszty.

Zaawansowane metody wspomaganej komputerowo analizy danych znacząco pomagają przetworzyć i zinterpretować wyniki eksperymentów opartych na technikach wysokoprzepustowych, takich jak mikromacierze DNA czy sekwencjonowanie nowej generacji. Poniżej przedstawiono listę usług bioinformatycznych świadczonych przez firmę Transition Technologies S.A.