Moduł informacji finansowej

OPIS OGÓLNY MODUŁU

Moduł informacji finansowej jest rozszerzeniem platformy MedStream Designer i nie funkcjonuje bez niej.
Wynika to nie tylko z faktu ścisłej korelacji wynikającej ze zdarzeń medycznych i towarzyszącym im kosztów ale również z uwagi na charakterystykę interfejsu platformy MSD.

Opisane wyżej rozszerzenie może zostać wdrożone tylko wówczas, gdy szpital będzie dysponował przynajmniej jedną z wymienionych poniżej kategorii danych:

  • Informacje kosztowe nt. leków (tylko i wyłącznie wykonane podania)
  • Informacje kosztowe nt. procedur
  • Informacje kosztowe na temat kosztu pobytu jednego dnia na oddziale (ryczałt lub formuła wyliczeniowa)
  • Informacje o świadczeniach

ODKRYJ KORZYŚCI

Główne korzyści wynikające z wdrożenia modułu informacji finansowej:

  • Dostęp do informacji finansowej związanej z procesem leczenia pacjentów w dowolnym czasie na żądanie
  • Elastyczne raporty których kształt zależy tylko do użytkownika
  • Bieżąca kontrola i analiza kosztów leczenia pacjentów
  • Przejrzystość informacji finansowej
  • Analizy per klinika, oddział, jednostka chorobowa, okres itp.

PRZYKŁADY I ZASTOSOWANIA

Implementacja kryteriów finansowych wiąże się z dodaniem dla wybranych parametrów następujących elementów

Leki – koszty podanych leków:

Wyszukiwanie przedziałów kosztowych dla podanych leków: więcej niż oraz mniej niż (w zł)

Wyszukiwanie kosztów podanych leków wynoszących dokładną wartość (w zł).

PROCEDURY – koszty wykonanych procedur

Wyszukiwanie przedziałów kosztowych dla wykonanych procedur: więcej niż oraz mniej niż (w zł).

Wyszukiwanie kosztów wykonanych procedur wynoszących dokładną wartość (w zł).

HOSPITALIZACJE – koszty pobytów szpitalnych:

Wyszukiwanie przedziałów kosztowych dla pobytów szpitalnych: więcej niż oraz mniej niż (w zł).

Wyszukiwanie kosztów hospitalizacji wynoszących dokładną wartość (w zł).

ŚWIADCZENIA – przychody na ww. zdarzeniach medycznych:

Wyszukiwanie przedziałów wartości świadczeń: więcej niż oraz mniej niż (w zł).

Wyszukiwanie świadczeń wynoszących dokładną wartość (w zł).

Przykład: Wyniki wyszukiwania grupy pacjentów.

Przykład dla ekranu wyników wyszukiwania pacjentów spełniających zadane kryteria.

Przykład: Wyniki szczegółowe z kosztami jednostkowymi.

Ekran szczegółowy dla wybranych kryteriów wyszukiwania wraz z informacją finansową

Przykład: Analizy kosztów per klinika, pacjent, procedura itp.

Ekran prezentacji wyników analizy (z możliwością pobrania jako tabela Excel)