MedStream Designer (MSD)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Innowacyjne podejście do analizy dużych zbiorów danych medycznych będących w bazie systemów szpitalnych.
MedStream Designer to innowacyjne rozwiązanie wspomagające analizę danych zgromadzonych w systemach szpitalnych.
Jest ono w pełni zintegrowane z systemem szpitalnym i pozwala tworzyć dowolne kryteria wyszukiwania przy pomocy inteligentnie zaprojektowanego interfejsu graficznego.

Wygodne przeszukiwanie milionów rekordów
Zaawanasowane zapytania
w wygodnym interfejsie
Monitoruj i analizuj dane medyczne bez ograniczeń

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Wyszukiwanie pacjentów na podstawie historii leczenia

Unikalną funkcją platformy MedStream Designer (MSD) jest możliwość wyszukiwania pacjentów na podstawie historii leczenia.
MSD automatycznie konwertuje graficzną sekwencję występujących po sobie elementów skojarzonych z leczeniem, na odpowiednie zapytania do bazy danych systemu szpitalnego i zwraca w wyniku podgrupę pacjentów spełniających określone warunki. Uwzględnienie relacji przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami w scenariuszu leczenia, stanowi innowacyjne podejście do wyszukiwania danych na podstawie elektronicznego rekordu pacjenta. Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala na wyselekcjonowanie poszukiwanej kohorty pacjentów bazując na zdarzeniach medycznych niezależnie od znajomości technik bazodanowych.

Intuicyjny interfejs użytkownika
umożliwiający dostęp do danych niezależnie od znajomości technik bazodanowych
Predefiniowane słowniki z wartościami
do wyszukiwania zgodne m.in. z kodowaniem ICD10, ICD9, ICD-03
Analiza danych polegająca na wyszukiwaniu wzorców leczenia lub podobnego przebiegu choroby
Dynamicznie tworzony opis zapytania
(na podstawie akcji użytkownika) w języku natrualnym
Zaawansowane przeszukiwanie danych
tekstowych w oparciu o wyszukiwanie pełnotekstowe
Dedykowany mechanizm czyszczenia
danych przed importem gwarantujący ich spójność
Moduł wizualizacji danych z wykorzystaniem szerokiej gamy wykresów, ułatwiających odkrywanie wzorców i trendów oraz analizy rozkładu cech.
Możliwość eksportu uzyskanych danych do pliku w formacie XSLX (Excel) lub CSV umożliwiający ich dalszą, zaawansowaną analizę.

ODKRYJ KORZYŚCI

MSD zostało zaprojektowane dla lekarzy i zarządzających placówkami medycznymi tak, aby mogli oni w pełni wykorzystać dane zawarte w systemie szpitalnym do swoich potrzeb.

1

Korzyści dla administracji placówki

Możliwość monitorowania jakości leczenia – MSD umożliwia definiowanie i monitorowanie wskaźników jakości leczenia przy pomocy prostego interfejsu.

Zmniejszenie kosztu analiz dużych zbiorów danych – kompleksowe raporty dostępne w każdej chwili w ciągu kilku mint, tworzone przy pomocy jednego prostego w obsłudze narzędzia.

Zwiększenie możliwości wykorzystania systemu HIS – nie tylko jako archiwum danych i baza do raportowania okresowego, lecz również jako źródło informacji do określenia kosztów leczenia i ustalenia polityki szpitala.

2

Korzyści dla personelu medycznego

Poprawa jakości leczenia poprzez możliwość wyszukiwania najlepszych wzorców leczenia i przeprowadzania analiz porównawczych obejmujących pełen zakres danych z systemu szpitalnego HIS.

Wsparcie projektów badawczych i prac naukowych – MSD znacznie skraca czas analiz, ułatwiając prowadzenie badań retrospektywnych na dużych zbiorach danych.

Wzrost kompetencji – dzięki MSD lekarze mogą korzystać ze wzajemnego doświadczenia i wiedzy. Schematy postępowania, nietypowe przypadki, notatki lekarskie są dostępne za pomocą kilku kliknięć dla każdego.

3

Korzyści dla firm typu
CRO

Wstępny przegląd pacjentów – z pomocą MSD możemy szybko oszacować potencjał kandydatów do badań klinicznych.

Szybka i dokładna selekcja pacjentów – dzięki MSD możemy w prosty i szybki sposób zidentyfikować kohortę pacjentów spełniającą kryteria włączenia/wyłączenia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Przykład: Pacjenci zdiagnozowani kiedykolwiek z rozpoznaniem C91-C91.9 (Białaczka limfatyczna), którzy poddani zostali leczeniu schematem RFC (Rituximabum/Mabthera, Fludarabinum, Cyclophosphamidium) i którzy mieli wykonane badania morfologii krwi przynajmniej dwukrotnie: pierwsze w okresie do 7 dni od zastosowania schematu leczenia, drugie w okresie od 6-ciu do 8-miu miesięcy po pierwszym badaniu.
Dodatkowo należy sprawdzić czy tacy pacjenci mieli wykonane badanie IgG (Immunoglobulina G) i jeżeli tak, to wynik badania należy dołączyć do wyników wyszukania pacjentów.
Ekran dla wyżej opisanego scenariusza z podglądem parametrów/kryteriów wyszukiwania

Przykład: Pacjenci zdiagnozowani kiedykolwiek z rozpoznaniem C91-C91.9 (Białaczka limfatyczna), którzy poddani zostali leczeniu schematem RFC (Rituximabum/Mabthera, Fludarabinum, Cyclophosphamidium) i którzy mieli wykonane badania morfologii krwi przynajmniej dwukrotnie: pierwsze w okresie do 7 dni od zastosowania schematu leczenia, drugie w okresie od 6-ciu do 8-miu miesięcy po pierwszym badaniu.
Dodatkowo należy sprawdzić czy tacy pacjenci mieli wykonane badanie IgG (Immunoglobulina G) i jeżeli tak, to wynik badania należy dołączyć do wyników wyszukania pacjentów.
Ekran wyboru leków. Taki ekran szczegółowy pokazuje się dla każdego parametru, oczywiście z innymi kryteriami dla diagnoz, leków, procedur itp.

Przykład: Pacjenci zdiagnozowani kiedykolwiek z rozpoznaniem C91-C91.9 (Białaczka limfatyczna), którzy poddani zostali leczeniu schematem RFC (Rituximabum/Mabthera, Fludarabinum, Cyclophosphamidium) i którzy mieli wykonane badania morfologii krwi przynajmniej dwukrotnie: pierwsze w okresie do 7 dni od zastosowania schematu leczenia, drugie w okresie od 6-ciu do 8-miu miesięcy po pierwszym badaniu.
Dodatkowo należy sprawdzić czy tacy pacjenci mieli wykonane badanie IgG (Immunoglobulina G) i jeżeli tak, to wynik badania należy dołączyć do wyników wyszukania pacjentów.
Ekran wyników szczegółowych związanych z pacjentem. Historia pacjenta zawierająca te elementy które były kryteriami wyszukiwania (podany lek, morfologia itp.).
Przykład: Pacjenci zdiagnozowani kiedykolwiek z rozpoznaniem C91-C91.9 (Białaczka limfatyczna), którzy poddani zostali leczeniu schematem RFC (Rituximabum/Mabthera, Fludarabinum, Cyclophosphamidium) i którzy mieli wykonane badania morfologii krwi przynajmniej dwukrotnie: pierwsze w okresie do 7 dni od zastosowania schematu leczenia, drugie w okresie od 6-ciu do 8-miu miesięcy po pierwszym badaniu.
Dodatkowo należy sprawdzić czy tacy pacjenci mieli wykonane badanie IgG (Immunoglobulina G) i jeżeli tak, to wynik badania należy dołączyć do wyników wyszukania pacjentów.
Ekran prezentujący statystyczny przegląd wiekowy wyselekcjonowanej grupy pacjentów.

ZOBACZ FILM

POBIERZ ULOTKĘ