Hurtownia danych medycznych

Jednym z powodów, dla których buduje się hurtownie danych, jest umożliwienie wykonywania złożonych analiz wraz z przyśpieszeniem samego procesu dostępu do danych medycznych oraz odciążenie systemów szpitalnych które dane gromadzą, a niekonieczne były zaprojektowane do ich analizy. Transition Technologies w obszarze medycyny projektowało m.in. hurtownię danych w ramach platformy Onko.sys, która integruje dane z ponad dwudziestu baz danych stworzonych przez pracowników naukowych Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

  • Interoperacyjność danych medycznych i znacznie łatwiejsze wykorzystanie przez systemy zewnętrzne
  • Standaryzacja sposobów wymiany informacji medycznej
  • Wydajniejsze analizy wyników badań wielkoskalowych
  • Integracja danych z więcej niż jednego ośrodka w ramach hurtowni umożliwia m.in. porównywanie jakości i standardów leczenia pomiędzy ośrodkami.

  • Porównywanie efektywności leczenia pacjentów leczonych kompleksowo w jednym ośrodku, względem leczenia w różnych ośrodkach.
  • Szacowanie kosztów leczenia pacjentów, prognozowanie wydatków na opiekę medyczną w skali ośrodka, regionu, kraju.
  • Optymalizacja procedur medycznych w skali ośrodka, regionu, kraju (obniżanie kosztów i unikanie narażania pacjentów na niepotrzebne procedury).

 

Warto dodać, że bardzo często nieodłącznym elementem wdrożenia hurtowni danych jest dostarczenie przez nas platformy MedStream Designer, dzięki której korzystanie z danych zgromadzonych w hurtowni jest nie tylko wydajniejsze ale i znacznie tańsze niż zastosowanie klasycznych systemów Business Intelligence.