Analiza danych medycznych

KOMPETENCJE

Firma Transition Technologies S.A. realizuje  prace z obszaru zaawansowanej analizy danych oraz informatyki medycznej. Misją zespołu jest dostarczanie naszym Klientom innowacyjnych rozwiązań pomagających wykorzystać cały potencjał wiedzy ukryty w dużych ilościach danych. Połączenie doświadczenia projektowego z zapleczem badawczym gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Data Science

W naszej pracy wykorzystujemy zarówno tradycyjne  metody statystyczne, jak i algorytmy uczenia maszynowego. Implementacja rozwiązań znanych z innych dziedzin przemysłu pozwala na odkrywanie nieoczywistych zależności  w dużych zbiorach danych. Zastosowanie metod z zakresu Data Science umożliwia wyciąganie wniosków i predykcję odpowiedzi oraz ułatwia eksplorację danych.

Analiza danych

W naszych projektach łączymy i analizujemy dane pochodzące z różnych źródeł i różnej klasy:

 • retrospektywna analiza danych zgromadzonych w szpitalnych systemach informatycznych
 • analiza danych medycznych pochodzących z badań klinicznych
 • analiza danych molekularnych: genomicznych, transkryptomicznych, proteomicznych, metabolomicznych
 • analiza sygnałów biologicznych

Współpraca

Współpracujemy z jednostkami naukowymi w ramach grantów krajowych i europejskich oraz z partnerami indywidualnymi w ramach projektów komercyjnych. Ścisła współpraca z lekarzami pozwala znaleźć rozwiązania dostosowane do potrzeb sektora medycznego.

Używane przez nas środowisko programistyczne zapewnia automatyzację obliczeń i łatwą rozszerzalność oraz zapewnia pełną transparentność i odtwarzalność kodu.

ETAPY PRZETWARZANIA DANYCH

GROMADZENIE

 • Łączymy dane z różnych źródeł i różnego typu
 • Posiadamy moduł eCRF

EKSPLORACJA

 • Weryfikujemy poprawność danych
 • Surowe dane zamieniamy na interaktywne wizualizacje

WNIOSKOWANIE

 • Przygotowujemy raport analityczny
 • Dokonujemy pogłębionej eksploracji danych przy użyciu Machine Learning

PREDYKCJA

 • Modelujemy procesy
 • Wyszukujemy wzorce
 • Optymalizujemy procesy decyzyjne

INFORMATYKA MEDYCZNA

Wyróżnia nas tworzenie własnych innowacyjnych produktów informatycznych z zakresu kolekcjonowania i analizy danych medycznych. Zawarty w nich zaawansowany silnik obliczeniowy ukryty jest pod maksymalnie intuicyjnym GUI, a wyniki otrzymanych analiz wyrażone w języku zrozumiałym dla lekarzy i biologów.

MedStream Designer (MSD)

 • Innowacyjne narzędzie wspomagające analizę danych  zgromadzonych w szpitalnych systemach informatycznych
 • Pozwala tworzyć praktycznie dowolne kryteria wyszukiwania przy pomocy inteligentnie zaprojektowanego interfejsu graficznego
 • Posiada moduł klasy eCRF służący do gromadzenia danych z badań prospektywnych
 • W krótkim czasie identyfikuje grupę pacjentów spełniających podane kryteria
 • Ułatwia prowadzenie badań retrospektywnych, a także monitorowanie jakości i kosztów leczenia

Czytaj więcej

Genetic Risk Assesment (GRA)

 • System komputerowy służący do oceny ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne m.in. raka piersi, płuc, jelita, żołądka czy jajnika
 • Na podstawie wypełnionej ankiety z danymi rodowodowo-klinicznymi, automatycznie szacowane jest ryzyko zachorowania na powyższe nowotwory wśród członków rodziny
 • Pacjent automatycznie otrzymuje zalecenia co do badań jakim powinien się poddać oraz inne wskazówki mające na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania

MicroArray Inspector

 • narzędzie służące do eksperymentalnego wykrywania zanieczyszczeń próbki biologicznej hybrydyzowanych do mikromacierzy
 • Pozwala na identyfikację domieszek obcej tkanki w danych z eksperymentu mikromacierzowego
 • Silnik: wiedza ekspercka + testy statystyczne

WYBRANE PROJEKTY

EPISTOP

Zatrzymać padaczkę zanim będzie za późno- IPCZD wraz z 15 partnerami z całego świata pracuje nad terapią i wykrywaniem markerów, które pozwolą na zatrzymanie rozwoju choroby. Transition Technologies S.A. czuwa nad poprawnością gromadzonych danych oraz przygotowuje łączoną analizę danych klinicznych z danymi genomicznymi.

EPIMARKER

Celem projektu EPIMARKER jest opracowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci. Jako konsorcjant dostarczyliśmy system klasy eCRF do gromadzenia danych klinicznych. Kolejnym krokiem będzie ich analiza oraz stworzenie modelu przewidującego wystąpienie napadów padaczkowych.

FARENTA

Zmiany w przepisach refundacyjnych powodują zmianę preferencji pacjentów. Dla naszego klienta przygotowaliśmy zarówno raport statystyczny, jak i interaktywną aplikację pokazującą zmianę zachowań chorych w trzech falach badania.

REKOMENDACJE

Przedstawiciele grupy usług firmy Transition Technologies S.A. są młodymi ambitnymi osobami, którzy z entuzjazmem i bez oporów pokonują niejednokrotnie trudne zagadnienia tematyczne. Dysponują odpowiednimi narzędziami i starannie analizują postawione przed nimi zadania.
dr n. med. Barbara Lisowska-Myjak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Transition Technologies sprostało wysokim wymaganiom zlecenia w ekspresowym tempie. Przygotowane analizy bioinformatyczne w przystępny sposób dostarczyły nam informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących dalszych badań, a zaprojektowane rozwiązania są obecnie wdrażane w laboratorium. Świetny kontakt z bioinformatykiem TT – Piotrem Stępniakiem podczas całego trwania projektu umożliwił nam zadawanie pytań na bazie nowych informacji i dzięki temu końcowe analizy odpowiadały dokładnie naszym potrzebom.
dr Mirosława Skupińska, BioScientia s.c.

Współpracuje z Transition Technologies od kilku lat, obecnie w ramach dwóch dużych projektów badawczych: EPISTOP i EPiMARKER. Wszelkie analizy przygotowywane są sprawnie, terminowo i rzetelnie. Niezwykle ważne jest zaangażowanie analityków firmy w projekt, wyrażane nie tylko poprzez szybkie i prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z umowy konsorcjum, ale także poprzez stały, owocny i inspirujący dla pozostałych badaczy udział w dyskusjach metodologicznych i dotyczących interpretacji wyników.
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

DO POBRANIA

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą naszych usług.